Generell informasjon om loopen

Navnet på loopen, tiden det tar å jobbe i den, læreplanforbindelse og innledningstekster. Alt kan redigeres når som helst. Det er klart at noen av tingene er lettere å angi riktig når du er ferdig med å bygge loopen, så det er god grunn til å gå tilbake til startpanelet på slutten av loopkonstruksjonen.