Slette loop

Hvis du vil slette en loop, går du til loopen der den er under Mine looper, klikker på Endre loop og åpner Start-panelet ved å klikke på loopens navn. Nederst til venstre på startpanelet står det Slett loop ved siden av en liten søppelkasse. Klikk der og loopen forsvinner.