Bestemme om elevene skal ha tilgang til Bibliotekene i Loops

Som administrator for skolen din i Loops kan du velge om elevene skal kunne se innholdet i bibliotekene som lærerne har tilgang til. Det vil si det offentlige biblioteket og skolens eget bibliotek. Hvis dere har Loops i kommunen, kan det også hende at det er et tredje bibliotek, det kommunale biblioteket. Klikk på skolens navn og velg Organisasjonsinnstillinger.

Sjekk bibliotekene som du og dine kolleger/ansatte er enige om at elevene skal kunne se innholdet i, og lagre.