Bestäm om eleverna ska ha tillgång till Biblioteken i Loops

Som administratör för din skola i Loops kan du välja om eleverna ska kunna se innehållet i de bibliotek som lärarna har tillgång till, det vill säga det allmänna biblioteket och er skolas eget bibliotek. Om ni har Loops i kommunen kan det också hända att det finns ett tredje bibliotek, kommunbiblioteket. Klicka på skolans namn och välj Inställningar. Bocka för de bibliotek som du och dina kollegor/medarbetare är överens om att eleverna ska kunna se innehållet i och spara.