Fylle node med innhold

I nodene kan du legge til forskjellige medier som tekst, film, lyd og bilder. Du kan også lage hyperkoblinger og legge inn videoer fra eksterne nettsteder, for eksempel Youtube og Vimeo. Noen andre ressurser kan også bygges inn, for eksempel Slideshare. Test om en ressurs kan legges inn ved å lime inn en lenke direkte i noden. Hvis ressursen ikke kan bygges inn, legges den ut som en lenke. I loopen Digitala ressurser i alle fag finnes det en rekke gode digitale verktøy som fungerer bra å bruke med Loops.

Hvis du vil se hvordan hver node brukes og hva som er passende å fylle dem med, er det eksempler i loopen Bygg en læringsloop.