Velg rekkefølgen på hubene i Oppdragslisten

I Loops har vi en algoritme som beregner rekkefølgen som hubene skal plasseres i i oppdragslisten. Det fungerer vanligvis, men ikke alltid. I en loop med mange alternative veier kan det gå galt. Derfor kan du selv endre rekkefølgen på hubene oppgavelisten når du er ferdig med å bygge loopen din.

Klikk på navnet på loopen og scroll litt ned så ser du at det står «Endre hubfølg». Klikk der for å finne funksjonen!

Øverst på listen ser du Start Hub. Dra og slipp hubene slik at de havner i den rekkefølgen du vil at elevene skal jobbe med dem.