Låse hub med hengelås

Når du bygger en loop og er i redigeringsmodus for den, kan du velge å låse en hub. Åpne hubpanelet, og du vil se at i stripen nederst er det en hengelås og der står det Ulåst. Klikk på låsen og du vil se noen forskjellige alternativer. Klikk på hengelåsen for å låse hubben slik at elevene ikke kan se noe av innholdet før du velger å låse opp huben for dem. Klikk på øyet hvis du angrer på dette.

Merk at alle huber som er plassert etter den du låser i loopen, også vil være låst for eleven. Når den du setter hengelåsen på er låst opp, blir disse også låst opp. Hvis du vil kunne åpne en hub om gangen mens du jobber, må du sette en lås på hver hub.