Låse hub med kodelås

Når du bygger en loop og er i redigeringsmodus for den, kan du velge å låse en hub. Åpne hubpanelet, og du vil se at det er en hengelås nederst og det står Ulåst. Klikk på låsen og du vil se noen forskjellige alternativer. Klikk på tasten for å låse hubben slik at en enkeltelev kan låse opp huben med en kode. Bestem hva koden er og skriv den på linjen, klikk på haken og deretter Lagre. Ikke glem å finne ut hvordan elevene skal få tilgang til koden i loopen. Kanskje det er svaret på den siste oppgaven ved forrige node?

Merk at alle huber som er plassert etter den du låser i loopen, også vil være låst for eleven. Når den du setter kodelåsen på er låst opp, blir disse også låst opp. Hvis du vil at elevene skal kunne åpne en hub om gangen mens de jobber, må du sette en kodelås på hver hub.