Legg til en skillelinje i noden

Gå til redigeringsmodus for loopen og marker noden du vil dele innholdet i. Plasser markøren der skillelinjen skal være. Klikk på symbolet som er uthevet i bildet nedenfor.