Lägg till ett avdelande streck i noden

Gå till redigeringsläget av loopen och fäll ut den nod du vill dela av innehållet i. Sätt markören där det avdelande strecket ska vara. Klicka på ikonen som är markerad i bilden nedan.