Slette en node

Åpne noden du vil slette i redigeringsmodus for loopen. Så vil du se en søppelbøtte nederst i venstre hjørne. Slett noden ved å klikke på søppelbøtta.