Nyheter i Loops september 2021

Automatisk spara-funktion

Nu släpper vi en efterlängtad funktion för alla er som bygger eget undervisningsmaterial i Loops. Från och med tisdag så kommer det du skriver och lägger in i noderna att sparas automatiskt! 

  • I byggverktyget under Mina loopar
  • När du redigerar en utdelad loop

I byggverktyget under Mina loopar är den automatiska spara-funktionen påslagen hela tiden. Men om du bygger vidare på en startad loop, som dina elever håller på att arbeta i, så kan du välja att slå av funktionen. Om du slår av funktionen så fungerar allt som tidigare; du klickar du på Spara-knappen för att putta ut ändringarna så att eleverna ser dem när du är färdig med en nod.

Vi tror och hoppas att den här uppdateringen kommer att göra loopbyggandet ännu roligare och enklare. I filmen nedan ser du hur det fungerar.

Hör gärna av dig till Loops support om du har feedback på funktionen.

Automatisk spara-funktion i byggverktyget