Inställningar – Start- och slutdatum

Om du vill så kan du göra så att Loops automatiskt kör igång och avslutar loopen åt dig. Det gör du genom att välja datum i pop-upen som kommer upp då du valt att Starta en loop. Funktionen har främst kommit till för de som håller utbildning på distans och planerar upp en utbildningsserie med flertalet loopar under exempelvis ett år. Då kan ledaren förbereda looparna med datum och bjuda in rätt deltagare, och sedan får rätt deltagare tillgång till rätt loop den dag som bestämts. Om du undervisar i ett klassrum där du träffar eleverna har du troligtvis inte nytta av funktionen i samma utsträckning.