Innstillinger – Start- og sluttdato

Hvis du vil, kan du gjøre at Loops automatisk starter og avslutter loop for deg. Du gjør dette ved å velge datoen i popup-vinduet som vises når du har valgt å starte en loop. Funksjonen er hovedsakelig opprettet for de som har fjernundervisning og planlegger en opplæringsserie med flertallet av loopene i for eksempel ett år. Deretter kan lederen forberede loopene med datoer og invitere riktige deltakere, og så får de rette deltakerne tilgang til riktige looper den bestemte dagen. Hvis du underviser i et klasserom der du møter elevene, vil du sannsynligvis ikke ha nytte av funksjonen i samme grad.