Namn på utdelningen

När du startar en loop med en elevgrupp så kan du välja att ge själva utdelningen ett namn. Det kommer att visas tillsammans med loopens namn i listan på Startsidan. Det är bra om du till exempel arbetar med samma område i flera klasser parallellt, och därmed delar ut samma loop till dem. Då kan du skriva vilken klass loopen riktar sig till, så att det blir lättare för dig att skilja looparna åt i din lista på Startsidan. Det kan också vara så att loopen är del av ett större tema eller liknande och att du vill beskriva det så att eleverna ser det i sin lista.