Lärare eller elev i en startad loop

På Startsidan finns startade loopar. De har olika utseende beroende på om du är lärare i loopen eller om du är elev. En loop där du är elev har en framstegsmätare och en pilsymbol på sig, medan de där du är lärare har en knapp där det står Till lärarpanelen, som tar dig till Lärarpanelen.

Om du klickar på en loop där du är lärare (jämte knappen Till lärarapanelen) så kommer du till visningsläget av loopen. Klickar du på en där du är elev, så kommer du in i arbetsläget där du kan kommunicera genom noderna.