Komma till lärarpanelen från Startsidan

När du är på din Startsida så ser du alla loopar du är delaktig i, antingen som lärare eller som deltagare. I de loopar där du är lärare använder du lärarpanelen för att kommunicera med eleverna i loopen. På varje loop som ligger på Startsidan, som du är lärare i, så finns det en genväg till loopens lärarpanel. Det är den gröna knappen där det står Till lärarpanelen.