Redigera startad loop

När du startat en loop så kan du redigera den genom att klicka på Ändra loop, precis under loopens namn. Det betyder att du kan forma undervisningen tillsammans med den elevgrupp du delat ut loopen till och ta bort eller lägga till material så att det passar just dem. Du kan börja redigera loopen redan innan du gjort den aktiv för eleverna. Observera att orginalloopen inte påverkas när du gör ändringar i den startade loopen. Den startade loopen är en kopia av originalet och de är inte sammanlänkade så att innehållet rör sig mellan looparna. Det betyder i sin tur att om du vill behålla loopen så som den blivit när du byggt vidare på den, för att kunna dela ut den till en ny elevgrupp, så behöver du spara senaste versionen av loopen tillbaka till Mina loopar. Det gör du genom att klicka Kopiera loop.