Få översikt över elevernas arbete

När du är i lärarpanelen för en loop som du startat så har du möjlighet att växla mellan olika lägen för att få en god översikt över elevernas arbete. Klicka på rubriken Elever, så ser du en lista med deltagarna i loopen och för varje elev en framstegmätare. Listan ger dig en överblick över gruppens arbete och hur långt varje elev har kommit. (Du kan välja att dölja eller visa det exakta antalet inlämnade uppgifter för varje elev genom att klicka på det överstrukna ögat). Växla till Uppgifter så ser du alla loopens noder sorterade i rätt ordning. Titta på framstegsmätarna för uppgifterna så får du en god känsla för hur långt gruppen har kommit med sitt arbete i loopen.