Redigere påbegynt loop

Når du har startet en loop, kan du redigere den ved å klikke Endre loop, rett under loopens navn. Det betyr at du kan forme undervisningen sammen med elevgruppen du delte ut loopen til, og fjerne eller legge til materiale slik det passer dem. Du kan begynne å redigere loopen allerede før du har gjort den aktiv for elevene.

Merk at den opprinnelige loopen ikke påvirkes når du gjør endringer i den påbegynte loopen. Den påbegynte loopen er en kopi av originalen, og de er ikke koblet sammen slik at innholdet beveger seg mellom loopene. Det betyr igjen at hvis du vil beholde loopen som den var da du bygde på den, for å kunne distribuere den til en ny gruppe elever, må du lagre den siste versjonen av loopen i Mine looper (Klikk Kopier loop).