Avsluta loopen

När ni är klara med arbetet i loopen så klickar du på knappen där det står Avsluta. Då hamnar loopen bland de avslutade looparna och är inte längre aktiv. Allt går att titta på, men eleverna kan inte längre lämna in eller redigera sina svar. Tanken är att eleverna ska kunna gå tillbaka in i avslutade loopar för att påminna sig om ämnesinnehåll eller feedback kring hur de kan utvecklas inom ett område.