Avslutte loopen

Når du er ferdig med arbeidet i loopen, klikker du på knappen der det står Avslutt. Loopen havner blant de avslutte loopene og er ikke lenger aktiv. Alt kan sees, men elevene kan ikke lenger sende inn eller redigere svarene sine. Tanken er at elevene skal kunne gå tilbake til fullførte looper for å repetere faginnhold eller se tilbakemelding de har fått.