Spara kopia av startad loop

När du valt att bygga vidare på en loop, som du startat och arbetat med dina elever, i så utvecklar du såklart innehållet till det bättre. Om du vill behålla en version av loopen så som den blev när du byggt klart så kan du göra det. Det gör du genom att klicka på knappen Kopiera loop

Du kan ta flera kopior under arbetet med loopen. Kopiorna hamnar under Mina loopar. De kommer att ges namnet Kopia av (+loopens namn) men om du gör flera kopior så är det smart att ge dem unika namn, så att du inte blandar ihop dem senare.