Elev lämnar loopen på egen hand

En elev kan lämna en loop på egen hand om du som delat ut loopen har gjort de inställningarna. Du kan välja på att eleven får lämna när som helst, då eleven genomfört alla uppgifter, eller då du har godkänt alla uppgifter. När den inställningen är gjord så visas en knapp där det står Lämna loop längst ner till höger i loopen. Om eleven uppfyller de förinställda kraven så kan hen lämna loopen genom att klicka på knappen, annars inte.

Lärarens inställningsvy.