Studentene forlater loopen på egenhånd

Hvis læreren som distribuerte loopen har tillatt det i innstillingene, kan en student legge igjen sløyfen. Du kan velge mellom å la studenten gå når som helst når han / hun har jobbet med alle oppgavene, eller å la studenten gå når du har godkjent alle oppgavene. Når innstillingen er gjort, vises en knapp som sier Forlate loop nederst til høyre i loop. Hvis studenten din har oppfylt alle forhåndsinnstilte krav, kan han / hun forlate loopen ved å klikke på knappen. Hvis ikke, kan det ikke klikkes.

Lærerinnstillinger