Loopar för vidareutbildning av vuxna

Vi har en hel del loopar för vuxna i Loops bibliotek. De finns under 5 olika rubriker: Lär dig Loops, Specialpedagogik, Arbeta digitalt, Kompetensutveckling och Verksamhetsutveckling. Du kan använda dem för att förkovra dig på egen hand eller starta dem tillsammans med kollegorna i arbetslaget, ämnesgruppen eller skolan. Klicka på Hitta med ämne och välj sedan Lärare som kategori.