Terminsplaneringar

I det allmänna biblioteket kan du hitta terminsplaneringar för varje ämne från årskurs 4-9. För de yngre barnen finns också terminsplaneringar, men de innehåller loopar från flera ämnen. Tanken är att du ska kunna använda Loops terminsplaneringar för att 

planera din undervisning och för att upptäcka loopar. Det är aktiva loopslärare som skapat terminsplaneringarna och de har valt ut loopar så att den tid en vanligtvis undervisar i ämnet täcks upp, och så att du som lärare kan bedöma samtliga förmågor vid terminens slut.