3 sätt att lägga till deltagare i Loops

Det finns tre olika sätt att bjuda in deltagare till Loops. Vilket som passar dig bäst beror på hur många deltagare du tänker bjuda in till din organisation och hur ni arbetar i övrigt. 

1. Om du bara vill bjuda in några få lärare och en elevgrupp så går det bra att bjuda in dem genom att ange deras e-post adresser. 

2. Om hela skolan ska börja använda Loops, och du gärna vill att alla ska vara indelade i de grupper de tillhör från början så bör du använda vår mall och importera deltagarna till organisationen. När du gör en import så behöver de inbjudna inte bekräfta sina konton via e-post. 

3. Det tredje sättet du kan addera deltagare till din organisation i Loops är om din skola eller kommun arbetar i en digital skolmiljö hos Google eller Microsoft. Om ni gör det så kan vi tillsammans sätta upp en single sign on lösning där konton till Loops skapas automatiskt och deltagarna loggar in genom sina befintliga konton hos Google eller Microsoft.

Läs mer om de olika sätten att bjuda in deltagare till din Loopsorganisation i respektive supportartikel.