Bestäm om dina elever ska få ändra sina namn

Om du väljer en SSO-lösning eller en import av elever till Loops har du möjlighet att låsa elevernas namn innan de loggar in första gången. Om du tycker att det är en bra idé för din skola, bör du göra det på en gång. För så snart eleverna har loggat in och fått möjlighet att byta sitt namn blir det svårt att hitta rätt tillfälle att låsa namnen.