En streckad lärväg

Om du klickar mitt på lärvägen så får du alternativet att göra den streckad. Det signalerar till eleverna att materialet du lagt i noderna vid hubben som den streckade linjen leder till är frivilligt att ta del av.