En lärväg

En lärväg är det grå strecket som bildas då du lägger ut en ny hubb. Om du tar tag i nålen som du använder för att lägga ut en ny hubb och istället släpper den på en hubb som redan finns så binder du istället ihop de hubbarna med en lärväg. Det är lärvägarna som eleverna följer genom loopen. Men du kan också bygga en loop med en central hubb och flera vägar som grenar sig ut från den. Då får du berätta i hubbtexten på första hubben, vilka valmöjligheter eleverna har och hur de förväntas ta sig an loopen. Detsamma gäller då det finns valbara vägar när en loop grenar ut sig.