En stiplet læringsvei

Hvis du klikker på en læringsvei, vil du ha muligheten til å gjøre veien stiplet. Dette vil signalisere til elevene at materialet i noden på slutten av den stiplede veien er frivillig å ta del av.