Hubbtext

I varje hubb ska det finnas en hubbtext. Hubbtexten är loopens berättarröst. I hubbtexten beskriver du vad som ska hända vid hubben, vad eleverna förväntas lära sig och hur det ska gå till. Anknyt gärna till vad som lärts vid den förra hubben och hur det de ska göra nu hänger ihop med fortsättningen. Det är i hubbtexten du tar eleven vid handen och leder hen genom arbetet i loopen. Om du vill så kan du välja att arbeta med filmmediet eller med ljud i hubbtexterna, då blir det ännu tydligare att du guidar dina elever framåt.