Hubtekst

Hver hub må ha en hubtekst. Hubteksten er fortellerstemmen. I hubteksten beskriver du hva som vil skje i hubben, hva elevene forventes å lære og hvordan de skal få det til. Det er lettere å forstå hva som var tema i forrige hub og hvordan det de skal gjøre nå er knyttet til oppfølgeren. Det er i hubteksten du leder elevene gjennom arbeidet i loopen. Hvis du vil, kan du velge å jobbe med filmmediet eller med lyd i hubtekstene, da blir det enda tydeligere at du veileder elevene dine fremover.