Ladda upp en film i noden

Gå till redigeringsläget av loopen och fäll ut den nod du vill lägga filmen i. Sätt markören där filmen ska hamna. Klicka på symbolen som är markerad i bilden nedan och välj en film från din dator. Det kan ta en stund att ladda upp filmen. Du kan stänga noden under tiden som filmen laddas upp.