Ladda upp en ljudfil till en nod

Gå till loopens redigeringsläge och klicka ut noden där du vill ha din ljudfil. Placera markören där du vill att ljudfilen ska hamna. Klicka på symbolen markerad i illustrationen nedan och välj en ljudfil från din dator. Det kan ta lite tid att ladda upp filen, du kan stänga noden och fortsätta arbeta i loopen medan du väntar.

Ljudspåret kommer att viss såhär: