Ladda upp en bild i noden

Gå till redigeringsläget av loopen och fäll ut den nod du vill lägga bilden i. Sätt markören där bilden ska hamna. Klicka på bildsymbolen som är markerad i bilden nedan och välj en bild från din dator. Redigera storleken på bilden genom att klicka på den och dra i kanten. Välj om bilden ska ligga till höger, vänster eller i mitten. Skriv text vid sidan om, om du vill.