Som administratör få en överblick över en lärares arbete i Loops

Som administratör i Loops har du behörighet att se vad varje enskild lärare arbetar med i Loops, med alla sina grupper. För att komma åt funktionen går du till din skolas namn i den övre listen, Deltagaradministration och Lärare. Klicka sedan på en utvald lärares namn så kommer du till en vy med en lista likt den du ser nedan.