Ta bort flera användares Loopskonton på en gång

Som Administratör, och lärare om du har de rättigheterna, kan du ta bort flera Loopskonton på en gång. Det kan vara aktuellt till exempel när ett läsår har avslutas och elever har lämnat skolan. Klicka på skolans namn i den övre listen, välj Deltagaradministration och Översikt. 

Klicka på det gröna kugghjulet vid den aktuella gruppens namn. Välj Markera alla, om du vill ta bort hela gruppen. Då markeras samtliga deltagare. Klicka efter det på soptunnan, då kommer det upp en varningsruta där du får bekräfta att du verkligen vill ta bort de markerade användarna ur systemet. Om du väljer att gå vidare så tas kontona bort. 

Du behöver inte markera alla deltagare i en grupp, utan du kan också välja ut en eller ett par stycken och enbart ta bort deras konton, om det är vad du önskar.