Slett flere brukeres loopkontoer samtidig

Som administrator, og lærer hvis du har disse rettighetene, kan du slette flere loopkontoer samtidig. Dette kan for eksempel være aktuelt når et skoleår er avsluttet og elevene har forlatt skolen. Klikk på skolens navn i øvre liste, velg Deltakeradministrasjon og Oversikt.

Klikk på det grønne giret ved siden av navnet på den valgte gruppen. Klikk på Merk alle hvis du vil slette Loops-kontoene for hele gruppen. Alle deltakerne vil bli merket, og deretter klikker du på søpla. En advarsel vises, der du kan bekrefte at du virkelig vil fjerne de valgte brukerne fra systemet. Hvis du velger å fortsette, blir kontoene slettet.

Du trenger ikke velge alle deltakerne i en gruppe, men du kan også velge en eller noen få og bare slette kontoene deres, hvis det er det du vil gjøre.