Välj ny Starthubb

Ibland ändrar man sig efter ett tag och inser att det borde finnas en hubb före den första en redan lagt ut, som är den eleverna ska starta vid. När du vill byta Starthubb så går du till den hubb som ska bli den nya Starthubben, i redigeringsläget av loopen. Du öppnar hubbpanelen och drar reglaget vid ordet Starthubb åt höger så att det blir grönt. Spara och du har en ny Starthubb.