Automatisk spara-funktion

Du hittar den automatiska spara-funktionen i byggverktyget under Mina loopar samt vid redigering av en startad loop.

I byggverktyget under Mina loopar är den automatiska spara-funktionen påslagen hela tiden. Men om du fortsätter att bygga på en påbörjad loop, som dina elever arbetar i, kan du välja att stänga av AutoSave-funktionen. Stänger du av funktionen fungerar allt som förut; du klickar på knappen Spara för att publicera ändringarna så att dina elever kan se dem när du är klar med en nod.

I videon nedan kan du se hur det fungerar.