Velge ny Starthub

Noen ganger endrer du etter en stund og innser at det burde være en hub før den første, som allerede lagt ut, der elevene bør begynne på. Når du vil endre Starthub, går du til den hubben som vil være den nye Starthubben, i redigeringsmodus for loopen. Du åpner hubbpanelet og drar skyveknappen ved ordet Starthub til høyre slik at den blir grønn. Lagre og du har en ny Starthub.