Administratörskonto

Som administratör för en skola i Loops har du samma möjligheter som en lärare har att arbeta i systemet, men du är också ansvarig för inställningarna som gäller hela skolan. Du kan välja:

 • bild för skolan som alla ser uppe i listen
 • språkinställning för epostutskick från Loops
 • att lägga till en epost för er skolas egen support
 • om elverna ska få ett mejl var gång en ny loop startat
 • om eleverna ska få se biblioteken
 • om elever ska få bygga loopar
 • om elever ska få starta loopar
 • on eleverna ska få ändra sitt namn
 • om lärare ska få lägga till och ta bort elever och kollegor
 • om lärare ska få skapa och redigera grupper
 • om lärare får ändra elevers lösenord

Du har också möjligheter att forma skolans eget bibliotek genom att:

 • Skapa samlingar för loopar du vill lyfta fram
 • Radera loopar som är felaktigt publicerade
 • publicera loopar där du enbart är medskapare

Om ni inte har en SSO-lösning för skolan så kan du också välja att importera alla elever på en gång, indelade i rätt klasser. Du bestämmer lösenord och delar sedan ut listor med användarnamn och lösenord till kontaktlärarna så att de kan köra igång med eleverna direkt. Läs mer om hur du gör det under rubriken Importera alla skolans elever och lärare på en gång.