Lärarkonto

Som lärare på en skola som har avtal med Loops kan du sammanfattningsvis: 

– bygga egna loopar av ditt eget undervisningsmaterial och resurser på nätet

– bygga loopar tillsammans med inbjudna kollegor

– använda loopar i det allmänna biblioteket genom visa dem med projektor, Starta eller Remixa dem

– använda  loopar i organisationens/skolans eget biblioteket genom visa dem med projektor, Starta eller Remixa dem

– starta loopar som du byggt eller hittat i biblioteket och bjuda in elever att arbeta i dem, samt kollegor att samarbeta i loopen

– starta loopar för lärare och bjuda in kollegor att arbeta i dem

– följa elevers och/eller kollegors arbete i en utdelad loop och ge dem formativ feedback

– se en översikt över elevernas arbete under Mina elever

– spara kopior av startade loopar som du byggt vidare på 

– publicera loopar till det allmänna biblioteket.  

– publicera loopar till din egen organisations bibliotek

– Dela en loop till personer som inte har Loopskonto, via länk. 

Beroende på vilka inställningar administratören för skolan gjort kan lärare ibland också: 

– bjuda in elever och lärare till din skola

– ta bort lärare och elever från din skola

– skapa och redigera grupper av elever och medarbetare

– Ändra elevers lösenord