En skola är en organisation

I Loops är varje skola en egen organisation. De lärare och elever som finns i en och samma organisation kan kommunicera genom Startade loopar. Det är en bra idé att skapa klasser där man sorterar in skolans elever (om det inte är gjort redan då användarkontona skapades, med hjälp av vår excelmall). När det finns klasser i Loops så kan lärare som startar en loop bjuda in alla elever i klassen på en och samma gång genom att ange klassens namn istället för varje enskild elev. Lärare, och ibland även elever, kan dela med sig av undervisningsidéer och material i sin organisations eget bibliotek. Deltagare i samma organisation kan också bjuda in varandra till att samarbeta då man bygger loopar.