Elevkonto

Som elev i Loops kan du:

  • Delta i loopar som dina lärare delat ut, kommunicera och lära dig genom dem.

Om skolans administratör gett dig rättigheter så kan du också: 

  • Bygga egna loopar som en del av ditt skolarbete eller fritidsintressen.
  • Bjuda in lärare och elever som medskapare i dina loopar.
  • Starta loopar med andra deltagare i din organisation (elever och lärare) där eleven blir ledaren i loopen. 
  • Dela loopar som du själv byggt via länk till personer som inte har Loopskonto.
  • Ändra ditt namn.
  • Se biblioteken med dess innehåll.