Hva kan du gjøre i Loops som elev

Som elev i Loops kan du:

– Delta i looper som lærerne dine har distribuert, kommunisere og lære gjennom dem.

Avhengig av hvilke innstillinger administratoren for skolen har gjort, kan studenter noen ganger også:

– Bygge dine egne looper som en del av skolearbeidet eller hobbyene dine.

– Invitere lærere og medelever som medskapere i loopene dine.

– Starte looper med andre deltakere i organisasjonen din (elever og lærere) der eleven blir leder i loopen.

– Dele looper som eleven har bygget selv via en lenke til personer som ikke har en Loops-konto.

– Se bibliotekene hvis skoleadministratoren har tillatt det i skoleinnstillingene.