Kommunorganisationen

När en hel kommun har avtal med Loops så kan det finnas intresse av att skapa en paraplyorganisation. Den fungerar på så sätt att vi samlar alla kommunens skolor under den och kan därmed ge alla lärare i kommunen tillgång till ett delat bibliotek där de kan dela loopar med varandra. Kommunbiblioteket kan också vara en bra yta för exempelvis centralt arbetande IKT-pedagoger att lägga loopar för vidareutbildning i digitala verktyg. Den som är administratör i Kommunorganisationen har möjlighet att administrera kommunens delade bibliotek i Loops. Vi kan också, genom kommunorganisationen, plocka ut statistik om hur mycket de olika skolorna i kommunen använder Loops