Samarbeta mellan organisationer

Lärare som vill samarbeta men som arbetar på olika skolor kan gör det i Loops utan problem. Även om de tillhör olika organisationer så tillåter systemet att de bjuder in varandra som medskapare då de bygger loopar, eller att de deltar i en vidareutbildningsloop tillsammans som en IKT-pedagog eller ämneskollega startar upp. Det går också bra att arbeta i projekt med sina klasser i samma loop. Då startar en av lärarna loopen och bjuder in sin kollega från en annan skola, via e-post, samt sina egna elever. Kollegan accepterar inbjudan till den startade loopen där hen nu också är lärare och bjuder efter det in sina elever.